Před deštěm nás kryla mega-plachta, která ale dlouho nevydržela. Nespoléhejte na PE jednoduché plachty