Tak banální otázka nemá jednoduchou odpověď. Přestože spánek patří k našim každodenním procesům, s jeho poruchami má zkušenost velká část populace. Špatný spánek = špatná regenerace = zhoršující se imunita = snižující se kvalita života. Abychom trochu přispěli k osvětě v této oblasti, založili jsme samostatnou stránku: Spánek je důležitý. První tři příspěvky od Matthew Walkera a Anrease Hubermana vás možná namotivují k tomu, abyste spánek brali opravdu vážně. A k tomu je potřeba mít pořádnou tmu.