Voda

Jak fungujeme na zahradě s vodou? Proč jsme si vybrali pozemek s vlastní studnou? Proč po více než 12 ti letech však studniční vodu opouštíme? Zda to bude nadobro, ukáže ještě čas. Koncem roku 2023 jsme zjistili, že stav vody ve studni je žalostný a někdy v půli prosince jsme se od studny odpojili zcela. Na této stránce se budeme vodou více zabývat a ukážeme si, co s vodou děláme, jak ji čistíme, využíváme, skladujeme.

Současný stav

Téma pitná voda vnímáme jako velmi důležité, možná jako zcela základní. Místo bez pitné vody je pro člověka těžko obyvatelné, pokud si vodu nedoveze s sebou. Né všude je pitná voda k dispozici. Když jsme vybírali náš pozemek, zahradu, byla otázka dostupnosti vody klíčová. Nabízený pozemek měl a má vlastní studnu, kopanou s betonovou skruží do hloubky cca 18 m. V roce 2011 bylo možné ze studny vyčerpat 2000 litrů vody, než jsme se dostali na dno a velmi rychle se voda obnovovala. Později se nám v sušších letech stávalo, že jsme vodou museli hodně šetřit a občas se stalo, když nás zde bylo více, že voda došla úplně. Vždy se však zase časem doplnila, ale průtok stále klesal. V roce 2023, někdy v listopadu, jsme však narazili opět na dno a tentokráte jsme pozvali studnaře, aby nám studnu prohlédli a případně vyčistili. Velmi rychlí a ochotní byli pánové z firmy Doktor voda. S velkým očekáváním pozitivního výsledku přišlo o to větší zklamání. Voda ve studni nebyla a na dně bylo jen nepatrné množství sedimentu. Čerpadlo leželo prakticky na dně a i když se nám podařilo po pár dnech čerpadlem vyčerpat trochu vody, byla špinavá a bylo jí stále málo. Na pohodlné sprchování ani mytí nádobí to nebylo. Tehdy padlo rozhodnutí přepnout se definitivně na dešťovku.

Už dříve jsme používali dešťovou vodu na praní prádla. Rozvod dešťové vody byl doplněn dodatečně, neboť jsme nepočítali, že to s vodou ze studny bude tak špatné. Dnes bych určitě dělal hned dva rozvody a s dešťovkou počítal ihned na začátku. Dodatečný rozvod dešťovky je přiveden z venku v kubíkové nádrže, která je zaizolovaná a má vlastní vodárnu. Stačilo nakonec pouze propojit oba rozvody vody otevřením kohoutů u pračky a zavřít přívod do studny, aby voda neutíkala ven z domu.

Schéma našeho současného vodního hospodářství doma je založen už jen na dešťové vodě.

Vodu filtrujeme a ukládáme do podzemní sedimentační nádrže. Nádrž je dosti vysoká a je v chladu pod zemí, což zajišťuje velice klidné prostředí pro sedimentaci. Nepůsobí zde světlo ani velké rozdíly teplot, aby voda cirkulovala. Z této nádrže se voda čerpá malým čerpadýlkem 12V těsně pod hladinou hadicí do nádrže menší, která má objem 1000 litrů. Ta je uzavřena v dřevěném krytu a izolovaná pilinami. Je nad povrchem a dá se snadno čistit po vypuštění. Z této nádrže je voda čerpána domácí vodárnou s tlakovým zásobníkem a další jemnou filtrací na úroveň 20 mikrometrů. Odtud voda vede již do domu dvěma cestami. Jedna na záchod do samostatného kohoutku a druhá cesta k pračce, kde byl původně dělič s výběrem dešťové a studniční vody. Nyní je dělič vlastně slučovač, protože pouští dešťovou vodu do okruhu vody ze studny. Ale to se asi bude ještě předělávat. Nyní to tak ale je. Doma už je voda vedena jedním potrubím k bojleru, pračce, sprše, bidetu, dřezu a nakonec reverzní osmóze. Z filtru reverzní osmózy je voda oddělena na dvě frakce – pitnou vodu blízkou destilované – zbavena veškerých nečistot vč. bakterií a na vodu oplachovou, která prošla přes tři filtry až na úroveň filtrace 1 mikrometr. Tato voda je zachycena v plastovém kanystru a je používána pro přímé umývání nádobí. Pokud by byl kanystr plný, je možno vodu vyčerpat zpět do nádrže 1000 litrů venku a opět ji vracet do oběhu. Pomocí tří mechanických filtrů u reverzní osmózy se tato dešťová voda dostatečně dočišťuje pro běžné užívání.

Na praní, sprchování a běžné umývání rukou tedy používáme dešťovku po filtraci na 20 mikronů bez další desinfekce. Na pití pak vodu osmotickou.

Odpadní voda včetně moči ze separační toalety odchází do čistírny odpadních vod. Ta je namájena ze sluneční elektrárny a používá vzduchovací pumpu na aeraci. Voda za ČOV je jímána do nádrže 3000 litrů, stejných rozměrů jako voda vstupní dešťová. Kvalita vyčištěné vody je natolik dobrá, že by bylo možné ji opět použít jako vstupní vodu užitkovou s nepatrnou desinfekcí proti bakteriím. Toto řešení je zatím nouzové v případě bez deště, kdy se dá cirkulovat jedna a ta samá voda stále dokolečka s minimálním úbytkem. Nicméně zde očekáváme přidání ještě jedné dosazovací a desinfenkční nádrže s UV lampou popř. jinou filtrací. Voda je perfektní na zalévání a je kvalitnější než mnohé vody v jezírkách.

Související stránky

O vodě

Kontakty

Telefon

petr: 777 755 704
pavlína: 775 028 792

Adresa

ul. Vycházková

Brno - Medlánky

E-mail

petr@gardenman.cz