Doba virová a povirová

Tento článek vzniká těsně po Velikonocích 2020. Po měsíci karantény, kterou v ČR vyhlásila vláda 13.3.2020 je jasné, že svět už nebude takový jako dříve a že budeme konfrontováni velkými změnami. Na jedné straně tu máme děsivý scénář virové nákazy, kterou lidé vnímají jako smrtelné nebezpečí a na druhou stranu tu máme nebývalé zastavení celé lidské civilizace, celosvětově. To, co nedokázaly války za celou historii, žádná ekologická hnutí, náboženství ani politika, to dokázal jeden malý virus – doslova korunovaný úspěch, téměř naprosté zastavení lidstva. Celý civilizovaný svět si uvědomuje svoji zranitelnost a se strachem v očích hledá řešení. Obrana se sice soustřeďuje pouze na minimalizaci infekce a šíření virové nákazy, ale neoficiálně se hovoří o mnoha dalších možnostech. Dopad zastavení celé společnosti bude po ekonomické stránce nejspíš drtivý a „ztráty“ si nejspíš nikdo nedokáže ani představit.

Jenže budou to skutečně ztráty? Můžeme z tohoto stavu i vytěžit a získat nový směr? Můžeme najít jiný smysl života? Ten měsíc v karanténě znamenal intenzivní práci na zahradě. Zde se v podstatě nic nezměnilo, spíše naopak. Bylo více času na to, abychom se mohli více soustředit na sebe a prostor, ve kterém žijeme.

Pro planetu Zemi je toto období obrovská výhra. Průmysl, doprava, zdroje znečištění se zastavily. Ekologické aktivity neměly takový dopad, jako dnešní karanténní opatření. Země se tak může nadechnout, ale těch nádechů bude mnoho a mnoho, aby se mohla také zregenerovat. Tisíciletá devastace povrchu planety lidskou společností už byla natolik necitlivá, že nebylo možné pokračovat dále. Tání ledovců, vysychání řek, umírání lesů, požáry pralesů, vymírání živočišných druhů, znečištění vzduchu a vody, drancování přírodního bohatství, pálení fosilních zdrojů a těžba nerostných surovin opravdu nabrala zrůdných rozměrů. Ale lidstvo jakoby stále ignorovalo toto „mlčení jehňátek“. Proč?

To je velká otázka, kterou si stále kladu. Proč lidstvo neslyší, nevidí, necítí – jen na pár výjimek a ty nestačí k zastavení civilizačního kolosu, který se řítí do zkázy. Zabíjí, ničí, pustoší, pálí, tráví…. ufff. Proč? Proč to tak je? Něco nám uniklo? Nebo nám někdo něco neřekl? Co vlastně nemáme vědět? Co je nám odpíráno? Proč jsme se stali tak necitliví a nevědomí? Přece se učíme tolik věcí a máme tolik informací kolem sebe a ani to nestačí! Ano, obecně víme, co se dělat nemá. Nebo aspoň si to myslíme. Víme, že máme mluvit pravdu a nemáme lhát. Ale toto základní pravidlo se často nedodržuje. Víme, že nemáme zabíjet. Ale ani toto se nedodržuje. Zabíjíme ve velkém a jako lidstvo máme na svém kontě ročně 50 miliard životů a možná ještě mnohem více, kdybychom započetli i takové organizmy, jako jsou můry, komáři, hmyz obecně, umírající zvířata v přírodě. Těch 50 mld jsou přímo lidmi zabití tvorové, kteří skončí na našich talířích! S prostou výmluvou – potřebujeme bílkoviny, abychom mohli žít. Aby mohlo žít necelých 8 mld. jedinců musíme zabít o řád větší množství jedinců jiných? Co je tohle za náboženství? To přece není život. Je to důkaz lži, kterou v sobě hřejeme a neustále obhajujeme a nedokážeme si ji odepřít a zkusit to jinak. Nebudu zde rozebírat ještě větší lži a záměrné manipulace, které mají manipulovat celým lidstvem. To je velká kapitola konspiračních teorií, které mají své místo za tím vším a kdo chce, tak se může zajímat. Jako vodítko lze doporučit velmi precizně vedené projekty jako Sirius Disclosure.

Tzv. druhá vlna opatření proti šíření viru přichází se začínajícím podzimem. Strach z nákazy je mohutný a na sociálních sítích a v médiích se snad už ničím jiným lidé nebaví. Je to velmi smutné, když lidé zapomínají na to, jak je život krásný bez všech těch desinfekcí a roušek. Pichlavé pohledy lidí, kteří odsuzují každého, kdo si dovolil porušit tyto „vládní přikázání“. Vláda, která vládne důvěřivým lidem není vládou moudrou, ale vládou ustrašenou, krátkozrakou. Je možné, že i tato vláda je ovládána jinou vládou, ještě vyšší a ještě ustrašenější. Kdo ví, co ti nahoře vědí? Ti co nahoře sedí? My tady dole musíme poslouchat a zpívat už se nesmí. Je to smutné. Je zajímavé, že v době ptačí chřipky nezakázali zpěv ptákům. Bez zpěvu nám bude smutno. Ale nevadí, stále žijeme a planeta se začíná čistit. Je zřejmé, že jako lidstvo jsme selhali a nechali jsme to zajít příliš daleko. Ani ti, co nám vládnou, nejspíš nejsou tak moudří, aby toto domysleli. Ti, co vaří koktejly nových DNA mutací nemají nejspíš páru, s čím si zahrávají. Hrají si na stvořitele, ale přitom je jejich výsledkem ničení a smrt. Ti, co se snaží zapálit nové slunce na Zemi a nebo rozbíjet fragmenty prvků vzniklých v jádrech hvězd, nevědomě „pohrdají“ prací skutečného Stvořitele. Toho, co věděl. My nevíme, jenom si to myslíme.

A tohle je velká výzva ke změně myšlení. Není možné se odpojit a izolovat od této planety a vesmíru a přitom chtít žít zdravý život. Život je jen jeden a my jsme jeho součástí. Musíme přemýšlet jako celek, né jako jedinci. Musíme do konceptu zahrnout vše živé, ale i to, co nyní považujeme za neživé, neboť i to je ve skutečnosti živé. Planety, Slunce, hvězdy – to vše je živé, má své životní pochody, procesy, zákony. Naše planeta dýchá, stejně jako my lidé. Slunce má svůj dech a tep také. Celý vesmír je jeden velký hologram a my jsme jeho obrazem, fragmentem a nedělitelnou součástí. Nelze tedy jednat jen jako oddělená bytost. Musíme zahrnout do hry vše kolem nás. Nelze ničit a zabíjet a přitom očekávat růst a život. Nelze dusit a očekávat svěží dech. Nelze kalit vodu a čekat čistý pramen. Každý by měl v sobě objevit sílu stvořitele a využít ji ke společnému tvoření, které bude vědomé a propojené s celkem. Existuje již velké množství jedinců, kteří si to uvědomují. Vznikají celosvětová hnutí, která se bouří proti zlovůli současných mocipánů. Bytosti, které nám dosud vládly, budou muset opustit tuto sféru. Jejich éra se blíží ke konci. Je čas na velkou revoluci a budování nové Ze-mě. Tak jdeme do toho!


A blíží se konec roku 2020 a odhalení akceleruje. Píši si sem poznámky, abych je mohl sdílet s dalšími, s vámi, čitateli, návštěvníky. A pak se za rok podíváme, ja kto celé dopadlo. Jestlipak se někdo dočetl až sem? Napište mi email, abych věděl, že to mělo smysl.

Tak hle, tohle je zajímavý příspěvek, video:

A senzace posledních dní (14.11.) : rozluštění Woynichova rukopisu! Skvělá dáma Irena, Češka prolomila šifru, kterou nerozlouskl nikdo po dobu 600 let! A pokračování zde. Díky Igorovi Chaunovi a jeho Gosha TV.

25.11.2020 v 16:07 SEČ: Copak se to stalo? Něco nám spadlo? Ufff. Největší cloud na světě – firmy Amazon je nedostupný! A s ním 95 tisíc meteostanic po celém světě – služba weatherlink.com nefunguje!!!

Já se opravdu těším, jak to UV záření odhalí všechnu tu lež a podvody a až se nám všem uleví. Ale neznamená to, že nebudeme muset už nic dělat. Naopak! Budeme muset zabrat o to více. Jenže to už budeme vědět, že to děláme pro sebe, naše děti, naši budoucnost. Společnou a světlou. Že už nesloužíme démonům, kteří na nás pouze parazitovaly už moc dlouho. Otevírám se tomu a věřím, že nejsem sám. Ohmmmmm.

13.2.2021 – den před Svatým Valentýnem a mrzne až praští. Zatím zmrzly i očekávané naděje, které měly vzejít z voleb v USA. Opět byla zametena jedna velká lež pod koberec, takže už tu nemáme jenom lež jako dvě věže, ale další rok lží kolem prapodivné nemoci, která zahltila celý svět. Máme hromadu důkazů, že zde opravdu nějaká nemoc je a lidé umírají o něco více než obvykle. Ale nedá se příliš jasně specifikovat, jak se nám ta nemoc šíří. Karantény, lockdowny, všelijaká opatření nějak nepomáhají. Existuje řada alternativních metod léčení, ale tyto jsou popírány a neuznávány. Takže něco je jinak, než se tvrdí. Co to je? To bychom mohli pouze spekulovat, pravda se zatím poznat nedá. Rozporuplných informací je spousta a pevný bod nikde. Lidé se zlobí na vlády, jak jsou potlačovány lidská práva. Všichni doufají, že se vše vrátí do normálu a opět se budeme řítit kupředu do budoucnosti. Je však o co stát? Co by se stalo, kdyby virus opravdu zmizel? Zcela a beze stop? Mám obavy, že jediné poučení by bylo to, mít doma balík roušek a litr desinfekce. Lidé by se nejspíš snažili dohnat vše co zameškali, napravit škody, rychle zregenerovat své krachující firmy a zase chrlit hromady nesmyslných věcí a mnohdy i služeb. Ano, pro někoho tyto věci smysl mají, pro někoho ne. Nemám právo zde určovat, co smyslné je a co není. Mám však právo na toto mít vlastní názor.

Bohužel dnešní doba začala plodit velmi kontroverzní pravidla pro svobodu slova. Z internetu jsou stahována videa, příspěvky. Kvalifikovaní doktoři jsou propouštěni z práce. Odborníci jsou dehonestováni. Zprávy jsou zamlžené a lidé se stále více a více bouří. Lidé se domáhají svých práv a zejména svobody slova. Velmi málo se však stále hovoří o skutečném stavu planety, tedy nejen lidské společnosti, ale celého životního prostředí. Máme zde rezervu na to, abychom mohli být opět tak svobodní jako jsme byli? Nezavedla nás ta svoboda do slepé uličky? Nemám rád žádnou diktaturu, ale v době, kdy nemáme spolehlivé a pravdivé informace nelze uplatňovat ani svobodné rozhodování, neboť nemáme dost informací, jak se rozhodnout. Lze to přirovnat k řízení automobilu se zavázanýma očima a myslet si, že nám sluch bude stačit.


Po delší odmlce tu máme další konec roku, tentokráte 2021. Je 25. listopadu, 3 dny po 58. výročí atentátu na JFK. Spojené státy americké se nám pomalu hroutí a ve všech zemích světa vládnou vlny nepokojů. Důvodem jsou stupňující se opatření proti virové nákaze, kterou stále nazýváme COVID, i když zde už máme všelijaké mutace a vlastně už nikdo neví, jaká je realita nakažených lidí. Ti, co si nechali vpravit do těla experimentální chemikálii jsou odměňováni nejen mobilními telefony a teniskami, ale také privilegiem vstupu do restaurací a nebo nepotřebou se testovat o infekčnosti. Možná je to jen taková milosrdnost před nepříjemnostmi, které může tato chemikálie v tělech dobrovolníků způsobit. Přece jen stále jedeme v režimu experimentu. Ukazuje se, že nepříznivých účinků tečkování je více, než součet všech nepříznivých účinků všech předchozích píchanců v historii lidstva. To je velmi nepříjemné skóre, ale přesto se utahují obojky a zkracuje vodítko a lidé jsou připravováni na případné povinné tečkování. Zároveň se však zvedá ještě větší vlna odporu. Stále však nepřichází to správné probuzení. K hlavnímu virovému tématu se přidalo téma energetické. Zkrachovala nám tu jedna energetická firma Bohemia Energy a na Slovensku Slovakia Energy. Začíná se hovořit o black-outech, o velkém zdražování energií. Ani to však zatím nepřináší viditelné prozření. Lidé by chtěli nejraději energii zcela zadarmo a nebo velmi levnou, aby s ní mohli bezostyšně plýtvat. Proč? Protože je to právě levné. Tak uvidíme, jestli tyto energetické šoky trochu změní vnímání lidí.

Veřejné mínění se stáčí k vodíkovým vizím a média směrují názor lidí k vodíkové spáse. Aniž by autoři článků vysvětlili, v čem je výhoda vodíku a jak složité je vodíkové hospodářství, dávají lidem falešnou naději na řešení energetické krize. Tak jako peníze nerostou na stromě, ani vodík se nedá pěstovat na poli. Po řepkovém šílenství se tu startuje podobné šílenství v utrácení peněz za vodíkové start-upy.

A už tu máme skoro vánoce 2022. Dnes je 2.12.2022, hezký datum a čas na nějakou rekapitulaci. Povirová doba se změnila na dobu válečnou. Virus zastavil nějaký pan Vladimír, který se se vší vervou pustil do války a stal se přes noc novou hrozbu celého světa. Tedy aspoň skrze média viděno. Skoro jako by bylo předem napsáno, kdo je hlavní nepřítel, virus se dostal na okraj společnosti. Tedy ještě se o něm trochu mluví, ale už to není téma, které by se prodávalo. Je skvělé, když jste v obchodě a kolem vás už si lidé svobodně zakašlají a zasmrkají a nikdo se už na ně nedívá jako na vrahy. Dokonce už nevidím ani ojedinělé rouškaře. Možná umřeli, možná jim došlo, že jsou opravdu mimo, prostě už tu nejsou. Ale válečných štváčů je teď více než dost. Je zajímavé, jak se mohou lidé zblbnout pár reportážemi a aniž by si ověřovali jakákoliv fakta, jsou ochotni posílat své těžce vydělané peníze na zbraně a tvářit se, že bojují za mír. Kdesi jsem někdy četl nebo slyšel dobré přirovnání, že boj za mír je stejná pitomost jako souložení pro panenství, i když v tom druhém případě to asi nebude tak devastační a možná i příjemné. No nic, téma válka rozpoutalo vedlejší efekt a tím je energie a její ceny. Vladimír Vladimírovič se stal příčinou toho, že ceny plynu a následně elektřiny brutálně narostly. A lidem se zvedly náklady, firmám se zvedly náklady, lidé šílí a sahají do hlubokých zásob, zadlužují se. Firmy krachují, propouštějí, a díky velmi účinným sankcím proti domnělému nepříteli přicházejí o velmi významné trhy. Stejná média, stejný scénář. Že by přes noc prozřely? Že by najednou našly pravdu někde v popelnici nebo křišťálové kouli. No, nejsem si tím vůbec jist, spíše to vidím naopak. Výsledkem dalších štvavých kampaní je očernit jednu stranu a vychvalovat stranu druhou. Národ se rozdělil na podporovatele tzv. spravedlnosti a proruské šváby, trolly a jiné posluhovače. Tábory se do sebe pouštějí skoro jako ve válce a kdyby měly zbraně, asi je snad i použijí, tak jak je používají ti, co skutečně válčí na frontových liniích. Zmizely zprávy o jiných konfliktech ve světě, akcentuje se jen ten jeden. Evropa chudne, to je jasné. Má chudnout? Možná ano. Možná potřebujeme zažít opravdovou nouzi, abychom si uvědomili, kde je opravdové bohatství. Myslím si, že energie máme dost a nemuseli bychom s ní šetřit. Bohužel v současném stavu lidstva není možné ji lidem zpřístupnit. Nebyli by schopni se krotit. Musí se postupně naučit, jak s energií zacházet. Musí se nejprve naučit hospodařit se svou vlastní energií a to jim bude umožněno. Přechod na obnovitelné zdroje je jasný a tisíce lidí čeká, jakmile se změní energetický zákon a umožní provozovat i elektrárny s výkonem 50 kW. Pokud zvládneme pečovat o energii vyrobenou v těchto osobních elektrárnách, bude nám dovoleno využívat i jiné formy energie. Ale o tom později. Věřím, že vánoční čas přinese uvolnění a v příštím roce se posuneme o další velký krok dopředu.

Kontakty

Telefon

petr: 777 755 704
pavlína: 775 028 792

Adresa

ul. Vycházková

Brno - Medlánky

E-mail

petr@gardenman.cz