Přírodní zahrada

Přírodní zahradou jsou označovány zahrady, které jsou obhospodařovány šetrným způsobem v souladu s přírodními procesy. Poskytují dostatek prostoru i pro jiné než cíleně pěstované organizmy, tj. rostliny a živočichy divoké. Plaketu „Přírodní zahrada“ uděluje např. ekologický institut Veronica na základě kritérií, které vyhodnocuje zástupce institutu přímo na místě osobní prohlídkou. Hlavní kritéria jsou tři a ty musí být splněny bez výjimky.

  1. Nepoužívat lehce rozpustná umělá hnojiva
  2. Nepoužívat rašelinu
  3. Nepoužívat pesticidy, herbicidy a jiné jedovaté látky

Více se o pravidlech certifikace přírodních zahrad dozvíte přímo na stránkách institutu Veronica.

Mapa přírodních zahrad.

Stránky o přírodních zahradách.

Kontakty

Telefon

petr: 777 755 704
pavlína: 775 028 792

Adresa

ul. Vycházková

Brno - Medlánky

E-mail

petr@gardenman.cz