O vodě

Tady si Petr píše poznámky z jeho vodního příběhu. Narodil se v roce vodního bůvola a o den později minul znamení ryb, takže ta voda ho nějak přitahuje a proto se v ní rád pořád máchá a to někdy doslova. Prší a on tu běhá po zahradě s konvemi a přetahuje vodu ze sudu do sudu, lítá s hadicemi a přepouští jednu zásobu do druhé, aby pochytal co nejvíce vody. Více už vám ale řekne on sám.

Bez vody by nebyl život. Voda je klíčovou tekutinou na Zemi a z vody se skládá prakticky každý živý organizmus. Kdybychom se omezili pouze na člověka, je to asi 70% hmotnosti, ale co do počtu molekul, je to až 98%! To opravdu není málo. Jenže není voda jako voda. Sama voda o sobě je dosti tajemná látka. Chemicky se jedná o sloučeninu vodíku a kyslíku, ale je to skutečně tak? Voda vykazuje asi 74 anomálií, které nejde logicky vysvětlit a právě ani to sloučení ksylíku a vodíku už samo o sobě nedává smysl, protože oxid vodný by byl při pokojové teplotě plynný. Ale z fyziky víme, že voda vře při atmosferickém tlaku až při 100 oC, i když vypařuje se prakticky stále, i při nižších teplotách. Největší hustotu má při 4 oC a to je další anomálie. Díky ní nezamrznou rybníky a jezera, voda se umí sama čistit a led plave na hladině. Z fyzikálního hlediska má voda obrovskou schopnost akumulovat teplo a v podobě skupenského tepla se jedná o obrovský akumulátor energie. V atmosféře v podobě páry vytváří skleníkový efekt a zadržuje veliké množství energie, která by jinak nejspíš přehřála povrch země. Koluje v přírodě ve velkých a malých obězích a jako krev v žilách živočichů, je krví planety Země. Bez koloběhu vody by se nedokázala vyčistit atmosféra, napájet celá biosféra životodárnou kapalinou a neměnila by se morfologie zemské kůry tak rychle jako působením vody.

Zadržení vody v krajině zajišťuje zpomalení jejího odtoku do moří a oceánů a samozřejmě snižuje erozi půdy. Zároveň nabízí životadárný prostor pro bujnou vegetaci i život živočichů. Voda na poušti umožní vznik oázy, kde se může ve stínu stromů zastavit karavana a načerpat vodu na další cestu. Tyto ostrovy života si však můžeme vytvořit kdekoliv na zemi.

Příliš mnoho vody pak tvoří oceány a moře a ty když zaplaví pevninu, mohou suchozemský život zničit. V moři sice existuje obrovské množství života, ale suchozemský život má své nezastupitelné místo. Je těžké říci, která forma je důležitější, ale věřme, že příroda vybrala tento poměr správně. Neměli bychom ho tedy svým neuváženým jednáním měnit, neboť nevíme, co takové rozvážení udělá.

A co děláme na naší zahradě?

Zachytáváme dešťovou vodu ze střech a přístřešků do sudů a jezírek a používáme ji především na zalévání, ale i umývání rukou, zeleniny apod. Chtěli bychom vodu vyčistit do kvality použitelné na praní prádla a snad i pití. Podzemní voda ze studny je velice vzácná. Je pitná a vysoké kvality, ale její hladina stále klesá. Ač bychom si přáli opak a snažíme se vodou maximálně šetřit, není jen v našich rukou osud podzemních vod. Je mnoho lidí, kteří lhostejně vodou plýtvají a vůbec neuvažují o tom, kde e tato voda bere a k čemu slouží. Milný dojem je ten, že podzemní voda pochází z deště! I když to tak může vypadat, není tomu tak. Proces tvorby podzemní vody je velmi složitý a samotný déšť na toto nestačí. V této chvíli vás však nebudu přesvědčovat, proč si to myslím, ale zkuste o tom pouze uvažovat jako o možnosti.

Na jaře 2019 jsme instalovali a spustili ČOV (čistírnu odpadních vod). Precizní technologie, která šetří místo na zahradě a zároveň čistí šedivou vodu do kvality použitelné na zalévání a vypouštění do povrchových vod. Výtok z ČOV jsme napojili na 3 kubíkovou nádrž, kde se voda dočistí sedimentací a poté je využívána k zálivce. Je to velmi významný krok v procesu zpracování vody. 16.4. jsme poprvé prali prádlo v dešťovce a ČOV si už poradí se špinavou vodou. Vodní cyklus se tak uzavírá.

16.4.2019 Petr zprovoznil solární destilační přístroj. Vakuový solární kolektor generuje dost tepla na to, aby odpařil vodu a takto dokonale čistá voda opět kondenzovala. Prototyp se celkem podařil a první kondenzát se začal tvořit po pár minutách od připojení na zdroj tepla. Ještě zdokonali izolaci celé nádoby, kde probíhá odpařování i kondenzace a bude to dokonalé. Možná bude potřeba nějaké malé oběhové čerpadlo, aby se zvětšil výkon přenosu tepla z kolektoru do nádrže.

Kontakty

Telefon

petr: 777 755 704
pavlína: 775 028 792

Adresa

ul. Vycházková

Brno - Medlánky

E-mail

petr@gardenman.cz