O kompostování

Podnětem k sepsání tohoto článku jsou nejen zkušenosti s kompostováním, ale také nevědomí okolí, že kompostotvání řeší více problémů, než by se na první pohled mohlo zdát. Pokusím se tento článek doplňovat o nové poznatky, ale zatím se seznamte s těmi nejviditelnějšími.

Význam kompostu pro zahradkáře a vůbec pro pěstování rostlin, je nezpochybnitelný. Příroda kompostuje prakticky od svého počátku. Co to vůbec je onen proces kompostování? Z přísně technického pohledu se jedná o rozpad na jednodušší prvky. Díky rozkladným procesům se kompostovaný materiál stává menším a jednodušším a to až na úroveň jednotlivých chemických prvků. To, co bylo dříve složité a spojené do velkých a komplikovaných struktur, se rozpadá a zjemňuje. Je to dokonalá recyklace, která přírodě zajišťuje nekonečný zdroj nového stavebního materiálu. Díky kompostování může vše znova růst. Je to jako nekonečné a dokonalé tvoření, neboť to co se nepovede se znova rozloží a postaví znovu, často lepší a dokonalejší.

Dalo by se zde uvádět postupy, jak kompostovat, jak proces urychlit, co kompostovat atd. Těchto návodů je možné najít řadu v knihách, časopisech i na internetu. Často se setkáme s názory, že do kompostu určité věci nepatří a ty se likvidují jiným způsobem. Ano, je pravda, že do kompostu bychom neměli dávat toxické a jedovaté látky, které přímo zabíjí život. Jedná se o silné jedy, chemikálie atd. Často se však do kompostu lidé bojí dávat i plevel, shnilé ovoce nebo zeleninu, pesnivé části atd. Hlavním argumentem je to, že se nám tyto plevele, hniloby a plísně znovu objeví na záhoně a zase budeme mít něco plesnivé a nebo bude hnít. Co když to tak ale vůbec není? Co když je to pouze iluze, které chceme věřit? Uvědomíme-li si, že ze stromu padají nejdříve přívě ty shnilá a nejhorší jablka, která se dále rozpadají, musel by strom zanedlouho rodit už pouze shilá a plesnivá jablka. Plevel ve skutečnosti představují nejodolnější rostliny, ty které rostou téměř všude a jsou velmi vytrvalé, doslova urputné. Jejich schopnost života několikanásobně přesahují schopnosti ušlechtilých rostlin. Musí tedy obsahovat komponenty, které jim tuto moc dávají. Plíseň je stejně vytrvalá a urputná a né nadarmo je součástí antibakteriálních léků, viz. penicilín. Co odlišuje ušlechtilou plíseň od neušlechtilé? Jak se to pozná, co je dobré a co špatné? Co do kompostu patří a co nepatří?

Kompostujeme prakticky od začátku, kdy jsme se o zahradu začali starat. Na začátku ovlivněn okolními názory, shořelo v ohni hromada větví a snad i listí. Jenže to skončilo velice brzy. Postupně jsme zjistili, že to co jiní považují za zlo na jejich zahradě, je pro nás doslova poklad. Např. ořechové listí vytváří velice kvalitní kompost, stejně tak jehličí vytváří doslova rašelinu. Klacky a větvě se dají rozdrtit štěpkovačem na menší kousky a získáváme další dokonalou přísadu do kompostu. Záchody, shnilá jablka, plesnivé ovoce atd. – vše u nás projde kompostem. Bylo by ideální kompost nechávat pořádně vyzrát, tj. odležet a to třeba i několik let. Druhým extrémem je urychlení kompostování a až do úrovně cca 3 týdnů.

Na naší zahradě používáme tzv. bioreaktory. Jedná se o veliké kompostéry, které izolují proces kompostování od okolí. Hlavní izolací je tepelná, která zabraňuje kompostu, resp. jeho horkému jádru, vychladnout a udržuje proces kompostování na vysoké efektivitě. Bakterie, které jsou hlavním producentem rozkladů a tedy i tepla, je dobré udržovat v optimálních podmínkách – teplota, vlhkost, potrava, vzduch. Rozkladné procesy pracují i za vysokých i za nízkých teplot, ale né tak rychle. Podobně je to s vodou – příliš mokré ani příliš suché procesy fungují pomaleji. Ve vodě může vznikat rozklad také velmi efektivně, nicméně i zde se může výrazně zpomalit a nebo téměř zastavit. Hledání optima může být cesta k efektivitě, ale také můžeme některé jevy propást. Je nejspíš vhodné udržovat pouze základní koncept a o ostatní se příliš nestarat. Ponechat tuto inteligenci na přírodě. Ačkoliv vůbec netušíme, jak to ty bakterie vlastně dělají, výsledky kompostování jsou hmatatelné a vnímatelné.

Pokračování příště….

Kontakty

Telefon

petr: 777 755 704
pavlína: 775 028 792

Adresa

ul. Vycházková

Brno - Medlánky

E-mail

petr@gardenman.cz