Vlastní patent na nekovové kotvení balíků do konstrukce.